Onze behandelingen

Uit de combinatie van onze professionele kennis, de status van uw gebit en uw persoonlijke wensen kiezen we in overleg met u de best passende behandeling. 

Preventiebehandelingen
De basis voor duurzame tandheelkunde en een gezonde mond, is een optimaal mondhygiëne niveau. Daarom wordt in onze praktijk veel aandacht besteed aan het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes  Wij nodigen u uit om periodiek langs te komen voor een preventief onderzoek en het verwijderen van tandsteen. Tijdens dit consult beoordelen we de conditie van het tandvlees. Er is ook tijd gereserveerd voor het geven van voorlichting en instructie. Indien er tandsteen of tandplaque aanwezig is, worden deze verwijderd. Zo nodig maken we een vervolgafspraak voor u bij de preventie assistent .

Preventieplan

  • Regelmatige controle en het maken van röntgen foto’s op indicatie.
  • Controle op de mondhygiëne, zo nodig met voorlichting en instructie
  • Verwijderen van plaque en tandsteen.
  • Controle van de gebitsontwikkeling na doorbraak van blijvende tanden en  kiezen en zo nodig verwijzing naar een orthodontist.
  • Het sealen van de kiezen

Dit specialisme is het snelst groeiende onderdeel van de tandheelkunde. Implantologie heeft tot doel verloren gegane tanden of kiezen te vervangen door tandheelkundige implantaten. Een implantaat is een kunstmatige wortel, meestal van titanium, die in het bot wordt geplaatst. Moderne implantaten hebben meestal een schroefvorm. De schroef zal na verloop van tijd vastgroeien in het bot. Als een implantaat in het bot is vastgegroeid maakt de tandarts een vervanging voor de verloren tand. Deze is niet van echt te onderscheiden en hebben een lange levensduur.

Voor het plaatsen van een implantaat zullen wij u doorverwijzen naar een implantoloog of een kaakchirurg. Het maken van de kroon of de prothese op uw implantaat doen wij hier in onze praktijk.

Patiënten die helemaal geen tanden en kiezen meer hebben, krijgen soms last van een loszittend kunstgebit. De klikprothese kan dan uitkomst bieden. De tandarts plaatst twee tot vier implantaten in de onderkaak. Hierop kan het kunstgebit vervolgens eenvoudig worden vast geklikt.

En implantaat wordt al dertig jaar met succes in de tandheelkunde toegepast.

De basis van elk van de door ons voorgestelde behandeling is een schone en gezonde mond. Een onvoldoende schone mond kan uiteindelijk ontstekingen in de dieper gelegen mondweefsels veroorzaken: Parodontitis. Binnen tandartsenpraktijk van Dooren houden de tandartsen en de mondhygiënisten zich hier gezamenlijk mee bezig.

Door de combinatie van goede mondhygiëne en een professionele initieële  gebitsreiniging  door een mondhygiëniste ( dus niet door een preventieassistente) kan parodontitis op termijn genezen. Enkele maanden na de eerste behandeling verrichten wij een onderzoek om te beoordelen of en zo ja waar, de parodontitis in uw mond nog actief is. Dit is een herbeoordelingsonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een recall-termijn met u afgesproken, variërend van 2 – 4 x per jaar.

Na het genezen van parodontitis kan het gezonde tandvlees zich opnieuw vasthechten aan uw tanden en kiezen waardoor de pockets weer minder diep worden.

Tijdens de genezing kan het tandvlees zich wat terugtrekken en soms zijn de tandhalzen tijdelijk wat gevoelig door de behandeling. Deze gevoeligheid verdwijnt echter na enige tijd vanzelf.

Voor het team van tandartsenpraktijk van Dooren zijn mensen met extreme angst voor de tandarts niet lastig. Wij werken met een tandarts die zich al jaren heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met extreme angst voor de tandheelkundige behandelingen.

Het doel van de behandeling van angst is het behandelbaar maken van de patiënt. Wij werken dus samen met u aan de behandeling van uw angstprobleem, zodat wij vervolgens in de toekomst samen, stap voor stap, voor uw gebit kunnen gaan zorgen.

De tandheelkundige behandeling geschiedt volgens het principe van  “Tell- Show- Do”, dat wil zeggen: we leggen alles eerst rustig uit, laten zien hoe alles werkt. Daarbij zult u merken dat u goed uw eigen grenzen kunt aangeven. Uw tempo, uw wensen.

Kosten
In de behandeling van angst investeert Tandartsenpraktijk van Dooren enorm veel tijd. Deze extra tijd wordt door ons in rekening gebracht onder de code: C28, “uitgebreid bespreken behandelplan”. Zo kunnen wij op een verantwoorde manier op succesvolle wijze extreem angstige mensen behandelen en krijgt u de extra kosten gewoon door uw zorgverzekeraar vergoed.

Gebitsslijtage is het verlies van tandweefsel door andere oorzaken dan cariës (gaatjes). Slijtage van het gebit komt bijna bij iedereen voor en is vaak met het toenemen van de leeftijd waarneembaar. Tanden en kiezen die een leven lang zijn gebruikt zien er nu eenmaal anders uit dan kersverse exemplaren..

Soms verloopt de slijtage anders of veel sneller dan gewoonlijk en is de schade ernstig, juist al bij jonge mensen. Dit is in de westerse wereld een snel groeiend probleem…

Pakweg 1 op de 10 mensen heeft last van een meer dan normale slijtage van het gebit.

Wat is de oorzaak?
Uw gebit kan slijten door mechanische of chemische oorzaken. Mechanische gebitsslijtage ontstaat bijvoorbeeld door tandenknarsen of klemmen of door te hard poetsen met een schurende tandpasta. Maar vooral chemische gebitsslijtage (erosie) neemt schrikbarend toe, waarschijnlijk door de groeiende consumptie van zuurhoudende voeding en koolzuurhoudende  dranken.

Het lastige van gebitsslijtage is dat het een onomkeerbaar proces is: weg is weg…

Het beïnvloed de esthetiek van uw gebit en veroorzaakt bij veel mensen grote gevoeligheid omdat de beschermende glazuurlaag van de tanden en kiezen verdwijnt.

Waaruit bestaat de behandeling?
Allereerst gaan we in op de preventie. De tandarts geeft dan informatie over de oorzaken van uw gebitsslijtage, geeft advies voor het voorkomen van erosie. Knarst u met uw tanden? Dan kan de tandarts een gebitsbeschermingsplaatje (splint) voor u maken.

De tandarts kan de versleten tanden en kiezen herstellen met vulmateriaal dat direct in de mond wordt aangebracht.

Wie voert de behandeling uit?
Het diagnosticeren en behandelen van extreme gebitsslijtage is complex en een vak apart. Binnen tandartsenpraktijk van Dooren is tandarts van Dooren gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met gebitsslijtage.

Gnathologie is een tandheelkundige discipline die zich bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van mensen met pijn en functiestoornissen aan het kaakgewricht en de kauwspieren. Ernstige en langdurige klachten aan de spieren en gewrichten van de kaak noemt men TMD.

Hoe kom je er aan?
De oorzaak van kaakgewrichtsklachten is vaak complex. Een veel voorkomende oorzaak is overmatig of verkeerd gebruik van kaken, tanden en kiezen. Kaken kunnen bijvoorbeeld extra en langdurig worden belast door tandenknarsen, tandenklemmen of nagelbijten. Ook het ontbreken van veel tanden of kiezen kan leiden tot overbelasting van het kaakgewricht. Verder kunnen ziektes zoals reumatische aandoeningen kaakgewrichtklachten veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van veel kaakgewrichtsklachten te herleiden zijn tot de aanwezigheid van spanning en stress.

Waaruit bestaat de behandeling?
Tijdens een uitgebreid gnathologisch functieonderzoek (ongeveer 45 minuten) bekijkt de tandarts uw gebit, de kaakgewrichten en de kauwspieren. Hij stelt u diverse vragen en onderzoekt hoe uw tanden en kiezen op elkaar komen tijdens het dichtbijten. Onderzocht wordt of uw tanden en kiezen niet opvallend zijn afgesleten. Tevens maakt de tandarts een overzichtsrongtenfoto van uw boven en onderkaak.

De verdere behandeling van de kaakgewrichtsklachten hangt af van de oorzaak ervan. Zo kan de tandarts voorstellen een gebitsslijtageplaatje/splint te maken die s’nachts over de tanden en kiezen wordt gedragen.

Binnen tandartsenpraktijk van Dooren neemt tandarts van Dooren deze behandelingen voor zijn rekening. Hij is afgestudeerd  tandarts- Gnatholoog.